Adresa:
400458 Cluj – Napoca,
str. Constantin Brâncuşi nr 43

Tel: 0264 55 70 71
Mob: 0740 617 324

E-mail:

Activitate:
picturăElisa – Maria  Comşa

Data şi locul naşterii: 22 august 1952,  Reghin, jud. Mureş

Studii:   1973– 1976 Institutul de Arte plastice “ Ion Andreescu “ Cluj - Napoca
               1995 – 1998  Academia de Arte Vizuale “ Ioan Andreescu “, Secţia  
                                    Pedagogia artei , Cluj – Napoca
Expoziţii: 

  • personale : 2003 - Casa de Cultura a Studenţilor din Cluj – Napoca   2010, Galeria Veche, Cluj – Napoca
  • de grup  :   1998 – 2009  Expoziţia anuală a profesorilor de    educaţie       plastică din Cluj – Napoca.

  2003 –“ Ziua Europei “ Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca

  • internaţionale : 2004, Mainz – Expoziţia artiştilor români organizată  de Biserica Catolica Română

Premii:

25 iulie 2011 - Premiul pentru Pictura 2010 al Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita